Zapisy

Kwestionariusz kandydata na szkolenia:

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Centrum Szkoleń i Karier WSZiA w Zamościu
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

W razie pytań prosimy o kontakt:

  • tel. 84 677-67-76
  • e-mail: csik@wszia.edu.pl