O Centrum Szkoleń i Karier

Centrum Szkoleń i Karier utworzone zostało 1 kwietnia 2014 roku
Zakres zadań realizowanych przez Centrum obejmuje:

1. Organizację kursów i szkoleń
– organizacja komercyjnych szkoleń dla różnych grup zawodowych /samorządy, przedsiębiorcy i inni/,
– realizacja projektów szkoleniowych realizowanych ze środków europejskich
– sprzedaż detaliczna przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych
– udział w przetargach, szkoleniowych.

2. Realizację projektu wieloletniego:  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
Zakres zadań realizowanych w projekcie obejmuje m.in.:
– działalność informacyjną z zakresu problematyki europejskiej /klienci indywidualni, telefoniczni, strona internetowa,  portale społecznościowe,
– organizację konferencji, seminariów, lekcji europejskich itp.
– druk wydawnictw,

3. Prowadzenie Biura Karier
– szkolenia studentów  pomagające w skutecznej autoprezentacji i aplikacji o pracę,
– gromadzenie i udostępnianie ofert pracy,
– organizację spotkań z pracodawcami,
– współpracę z przedsiębiorcami i samorządami terytorialnymi,
– współpracę z absolwentami,           

4. Współpracę z Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku                 
– udostępnianie pomieszczeń i innych zasobów WSZiA,
– organizacja wykładów otwartych, spotkań i seminariów dla słuchaczy ZUTW
– udział członków ZUTWw  wybranych  przedsięwzięciach  WSZiA
– wspólne aplikowanie o środki europejskie na rzecz osób starszych.

 

Personel Centrum Szkoleń i Karier:

Władysław Molas  – dyrektor
Zofia Kiełbińska – Ryń  – koordynator Biura Karier