USŁUGI KOMERCYJNE

Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do publikacji
materiałów naukowych (artykułów, książek, monografii), w tym:

 • redakcja techniczna tekstu oraz tabel (z uwzględnieniem zasad publikacji w językach polskim i angielskim)
 • weryfikacja cytowanej literatury, aktów prawnych itp. w internetowych bazach danych bibliotek (np. Biblioteki Narodowej, Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie); weryfikacja poprawności i aktualności odwołań do źródeł internetowych
 • formatowanie przypisów, cytowań i spisu literatury zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami (np. APA, Chicago)
 • wykonanie profesjonalnych i czytelnych wykresów, schematów itp., przygotowanie i obróbka zdjęć, map, skanów itp. na podstawie przesłanych materiałów
 • poprawne złożenie wzorów matematycznych i chemicznych (w standardzie TeX), formatowanie tabel itp.
 • projekt typograficzny, projekt okładki, skład i łamanie, korekta techniczna
 • przygotowujemy:
  pliki w standardzie drukarskim, gotowe dla drukarni do druku offsetowego/cyfrowego
  – pliki do publikacji w Internecie (pdf), w wersji pozwalającej na poprawne wyświetlanie na monitorach, w tym na urządzeniach mobilnych.

Kontakt: Jarosław Bielak tel. 84 6776726