Język niemiecki dla studentów Fizjoterapii i Pielęgniarstwa

Język niemiecki dla studentów Fizjoterapii i Pielęgniarstwa

Pierwszego maja 2011 roku zostały w pełni otwarte rynki pracy Niemiec i Austrii. Starzejące się społeczeństwa tych krajów generują stale rosnący popyt na usługi medyczne. Chcąc ułatwić dostęp studentom WSZiA do otwierających się rynków pracy przygotowaliśmy kurs języka niemieckiego dla studentów kształcących się w zawodach medycznych.

Program kursu obejmuje dwa poziomy nauczania:

  • dla początkujących A2-B1
  • dla średniozaawansowanych B1-B2

Poziom dla początkujących obejmuje 120 godz w systemie dziennym

  • semestr I – 60 godz.
  • semestr II – 60 godz.

Kurs ma na celu przygotować kursantów do rozumienia spotykanych w życiu codziennym niemieckich słów i zwrotów, zadawania i odpowiedzi na podstawowe pytania. Przygotowuje do właściwej reakcji językowej w niemieckich szpitalach, domach opieki, czy tez placówkach świadczących zabiegi fizjoterapeutyczne. Jak również ma za zadanie ułatwić kontakt z pacjentem i jego rodziną oraz przygotować słuchaczy do wypełniania druków i formularzy niezbędnych w pracy.

Zajęcia prowadzone będą w grupach 12-14 osobowych. Koszt za 1 semestr – 600 zł

Poziom dla średniozaawansowanych obejmuje 120 godz w systemie dziennym

  • semestr I – 60 godz.
  • semestr II – 60 godz.

Kurs ma na celu przygotowanie do rozumienia złożonych wypowiedzi ustnych np. wykładów naukowych, wiadomości, rozwinięcie umiejętności rozwijania się płynnie i spontanicznie, a także kształci znajomość swobodnej reakcji językowej w niemieckich szpitalach, domach opieki, czy też placówkach świadczących zabiegi fizjoterapeutyczne. Ponadto ma za zadanie ułatwić kontakt z pacjentem i jego rodziną oraz przygotować do wypełniania druków i formularzy.

Zajęcia prowadzone będą w grupach 10-12 osobowych. Koszt za 1 semestr – 700 zł