Księga przychodów i rozchodów w praktyce

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób pragnącym samodzielnie prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności księgowania zdarzeń gospodarczych, zamknięcia miesiąca i ustalenia zobowiązań podatkowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

24 godziny dydaktyczne

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów, przygotowują deklaracje rozliczeniowe PIT i VAT oraz ZUS.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne działalności małych podmiotów gospodarczych – formy opodatkowania oraz podstawy prawne ich funkcjonowania.
  2. Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz podatku od towarów i usług.
 2. Obowiązek i zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
 • Sposób prowadzenia księgi przez podatników nie będących rolnikami
 • Dowody księgowe.  Przykłady prawidłowo sporządzonych dowodów księgowych.
 • Ewidencjonowanie podstawowych zdarzeń gospodarczych w KPiR.
 • Podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamkniecie księgi na koniec roku.
 • Zasady rozliczania dochodu na podstawie KPiR na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego
 1. Ewidencje i rejestry
 •  Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 •  Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł
 •  Wartość początkowa środka trwałego do 3.500 zł
 •  Ewidencja wyposażenia
 •  Ewidencja sprzedaży
 •  Karty przychodów pracowników
 •  Ewidencja przebiegu pojazdów
 •  Rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdu nie będącego środkiem trwałym
 1. Wybrane zagadnienia związane z PDOF i VAT
 •   Koszty uzyskania przychodu – ich rodzaje i sposób księgowania
 •   Wydatek i  koszt podatkowy
 •   Moment uznawania kosztów za koszt podatkowy
 •   Omówienie zasad rozliczania kosztów
 •   Źródła przychodów
 •   Przychody podatkowe
 •   Wybór metody opodatkowania – najkorzystniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR
 •   Zasady rozliczania straty podatkowej
 •   Zawieszenie prowadzenia działalności a prawa i obowiązki przedsiębiorcy związane z rozliczeniami podatku dochodowego
 •   Omówienie zasad odliczania podatku VAT i ich wpływu na zapisy w KPiR
 •   Sytuacje, w których podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT, omówienie ich konsekwencji księgowych
 1. Wybrane zagadnienia związane z rozliczeniami ZUS przedsiębiorców
 •   Zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS oraz ich wpływ na zapisy dokonywane w KPiR i ustalenie podstawy opodatkowania
 •   Zawieszenie działalności a rozliczenia ZUS
 1. Praktyczne księgowania zdarzeń gospodarczych, zamknięcie miesiąca i ustalenie zobowiązania podatkowego.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

mgr inż. Ewa Molas – główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości spółek  handlowych oraz jednostkach budżetowych,  nauczyciel akademicki. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych,  ukończyła m.in.  podyplomowe studia  „Zarządzanie finansami”,   „Rachunkowość”,  „Ubezpieczenia społeczne”  oraz „Zarządzanie projektami”.

CENA: 280 zł

Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy