AKADEMIA ZARZĄDZANIA W BIZNESIE Nowość!

W dzisiejszych czasach obfitujących w podaż wszelkich dóbr, usług, informacji, konkurencji oraz błyskawicznych zmian jednym z kluczowych wyzwań  stojących przed osobami zarządzającymi  jest przewodzenie. Kolejnym wyzwaniem jest zespół i praca zespołowa, która pozostaje kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Zaangażowanie różnorodnego zespołu wielopokoleniowego jest kluczem do sukcesu. Szkolenie stanowi inwestycję we rozwój osobisty,  dostarcza wiedzy i doświadczeń pozwalających na zmianę stylu zarządzania na najwyższym poziomie,  które wzbudza szacunek i autorytet w zespole.

DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE

 • Właściciele firm, prezesi, dyrektorzy zarządzający, kierownicy, menadżerowie
 • Liderzy którzy pragną zbudować wyższą efektywność własną oraz zespołu
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, pretendujące do stanowisk menedżerskich

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników lub ugruntowanie wiedzy w zakresie  efektywnego zarządzania  oraz osiągania założonych rezultatów biznesowych. Szkolenie kształci  umiejętności związane z zarządzaniem, budową zaangażowanych zespołów, rozwojem pracowników oraz  budową strategii biznesowej  pozwalającej na realizację zadań.

PO SZKOLENIU UCZESTNICY 

 • Będą świadomi wpływu stylu zarządzania na postawy pracowników
 • Dowiedzą się jak budować autorytet lidera
 • Poznają zależność postrzegania szerszej rzeczywistości biznesowej na identyfikowanie się pracowników z firmą oraz zaangażowanie
 • Nauczą się zasad tworzenia i wdrażania wizji
 • Będą potrafili angażująco stawiać i wymiarować cele
 • Poznają narzędzia i działania budujące wartości i motywacje pracowników
 • Będą potrafili budować odpowiedzialność zespołu za wykonywaną pracę oraz wspólne cele
 • Nauczą się skutecznej komunikacji
 • Otrzymają praktyczną  wiedzę, narzędzia  w zakresie  wdrożenia elementów coachingu jako jednego  z niezwykle skutecznych  narzędzi rozwoju pracowników
 • Nauczą się jak obracać problemy i dylematy w cele rozwojowe
 • Poznają metody wykorzystania potencjału drzemiącego w ludziach osiągając wyższe rezultaty
 • Otrzymają i przećwiczą narzędzia pracy z hamującymi przekonaniami
 • Poznają metody pracy z lękiem i złością

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone jest  w formie interaktywnego warsztatu zgodnie z założeniem nauki dorosłych przez doświadczenie. Oparte o mini wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe oraz rzeczywiste doświadczenia uczestników. Praca w grupach maksymalnie 8 osobowych.

CZAS TRWANIA trzy dni szkoleniowe po 7 godzin ( razem 21 h )

MIEJSCE SZKOLENIA : Collegium Maius Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4.

TRENER:  Anna Przerwa   Coach biznesowy, trener , manager, praktyk biznesu.

Od 25 lat związana z biznesem w obszarze zarządzania procesami sprzedaży, strategią rozwoju organizacji,  kadrą menadżerską, budową zespołów, rozwojem pracowników oraz  coachingiem w międzynarodowych korporacjach finansowych.

Właściciel Firmy „Struktury Sukcesu szkolenia rozwojowe, biznes coaching”, która działa z misją i pasją do rozwoju osobistego, poprzez wspieranie Klientów w poszukiwaniu rozwiązań oraz realizację celów biznesowych i osobistych.

*Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy w programie akredytowanym EMCC EQA na poziomie Practitioner Bennewicz Instytut Kognitywistyki.
*Trener Biznesu, Szkoła Trenerów Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego.

*Certyfikowany Trener technik sprzedaży VCC Fundation

* Firma STRUKTURY SUKCESU SZKOLENIA ROZWOJOWE, BIZNES COACHING ANNA PRZERWA   spełniła określone wymagania i  pozytywnie przeszła proces akredytacji uzyskując status  certyfikowanej AKADEMII EDUKACYJNEJ VCC, odpowiadającą za proces kształcenia zgodnie ze standardem VCC  ( Vocational Competence Certificate).

* Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna został pozytywnie zweryfikowany przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w Bazie Usług Rozwojowych, umożliwiający wpis do tego rejestru.

ZAPISY: Centrum Szkoleń i Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4.  p. nr 4, tel. 84  6776776, e-mail: csik@wszia.edu.pl.

CENA SZKOLENIA:  1500 zł brutto od osoby ( cena brutto=netto, nie zawiera VATu)

Cena zawiera  materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia, serwis kawowy, obiad. Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie mogą uzyskać dofinansowanie kosztów szkolenia ze środków PARP w ramach projektu realizowanego przez QS ZURICH: Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego, RPLU.10.01.00-06-0005/16.

 • Możliwe jest dofinansowanie do  wysokości 15 000 PLN dla jednego przedsiębiorstwa
 • Jednorazowe dofinansowanie na usługę to 5 000 zł
 • mikroprzedsiębiorstwa – 75 %
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa- 60%

Szczegóły na stronie operatora: QS ZURICH Sp. z o. o. 22-100 Chełm ul. Lwowska 24    http://www.qszurich.pl/projekty-unijne