AKADEMIA SPRZEDAŻY Nowość!

Sprzedaż jest sztuką. Jest profesją od której zależy sukces i przyszłość firmy. Zawód handlowca, doradcy, sprzedawcy   jest wyzwaniem i  wymaga ciągłego doskonalenia kompetencji. Aby odnieść sukces w sprzedaży nie wystarczy już dzisiaj mieć dobry produkt , znać jego cechy, zalety i ustalić cenę na konkurencyjnym poziomie. Same techniki sprzedaży też są niewystarczające. Dziś potrzeba wiedzy jak dotrzeć do prawdziwych motywów zakupowych klienta, jak pozyskać jego zaufanie, umieć się skutecznie komunikować a przede wszystkim być świadomym  w jaki sposób samemu ma się wpływ na klienta.Jest to bardzo praktyczne   szkolenie  wpływające na rozwój osobisty  w sferze  zawodowej,  przydatne także w życiu osobistym.

DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE

 • Szkolenie kierowane do właścicieli  firm handlowych, usługowych, pośredniczących w sprzedaży produktów  bankowych, ubezpieczeń, nieruchomości
 • Handlowców, doradców, sprzedawców oraz pracowników odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem   i realizację celów sprzedażowych
 • Osób zainteresowanych rozwojem w kierunku kompetencji wymaganych podczas obsługi klienta i sprzedaży
 • Osób zajmujących się wewnętrznymi szkoleniami sprzedawców

CEL SZKOLENIA

Jest to  kompletne  szkolenie w pełni przygotowujące lub ugruntowujące wiedzę z zakresu sprzedaży i obsłudze Klienta każdej branży o podbudowie psychologicznej  z elementami rozwoju osobistego. Zawiera kluczowe elementy psychologii sprzedaży i technik sprzedaży z podstawowymi  niezbędnymi elementami negocjacji .

Szkolenie jest zaproszeniem do  zbudowania profesjonalnego  wizerunku, autorytetu, jako osoby pewnej siebie  w swojej roli, kompetentnej, wnoszącej konkretną wartość dla klienta, budującej  z nim trwałe relacje.

Szkolenie porusza także rzadko omawiane bariery sprzedaży ,  obszary  towarzyszących emocji  nierozerwalnie związanych ze sprzedażą takimi jak lęk, poczucie porażki czy odrzucenia oraz stres związany  z realizacją celów sprzedażowych lub kontaktów z nowymi klientami.

PO SZKOLENIU UCZESTNIK : 

 • będzie świadomy swojego  wpływu na skuteczność i poziom sprzedaży
 • Będzie potrafił zbudować swój profesjonalny  wizerunek i wzbudzać zaufanie
 • Będzie wiedział co wpływa na zachowania zakupowe Klientów
 • Zrozumie emocje towarzyszące procesowi sprzedaży i będzie umiał z nimi pracować
 • Nauczy się pracy z hamującymi przekonaniami swoimi i klientów
 • Będzie umiał zbudować porozumienie z Klientem
 • Pozna i przećwiczy elementy skutecznej komunikacji
 • Nauczy się badać potrzeby na głębszym poziomie emocjonalnym klienta
 • Pozna i przećwiczy efektywną prezentację z elementami wizualizacji oraz techniki sprzedaży
 • Będzie umiał dopasować sposób komunikacji do różnych typów klienta
 • Pozna sposoby zwiększenia sprzedaży
 • Pozna kluczowe zasady negocjacji handlowych
 • Będzie potrafił zadbać o klienta tak, by był zadowolony, by go polecano a klient wrócił ponownie.

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone jest  w formie interaktywnego warsztatu zgodnie z założeniem nauki dorosłych przez doświadczenie. Oparte o mini wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe oraz rzeczywiste doświadczenia uczestników. Praca w grupach maksymalnie 8 osobowych.

CZAS TRWANIA trzy dni szkoleniowe po 7 godzin ( razem 21 h )

MIEJSCE SZKOLENIA : Collegium Maius Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4.

TRENER:  Anna Przerwa   Coach biznesowy, trener , manager, praktyk biznesu

Od 25 lat związana z biznesem w obszarze zarządzania procesami sprzedaży, strategią rozwoju organizacji,  kadrą menadżerską, budową zespołów, rozwojem pracowników oraz  coachingiem w międzynarodowych korporacjach finansowych.

Właściciel Firmy „Struktury Sukcesu szkolenia rozwojowe, biznes coaching”, która działa z misją i pasją do rozwoju osobistego, poprzez wspieranie Klientów w poszukiwaniu rozwiązań oraz realizację celów biznesowych i osobistych.

*Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy w programie akredytowanym EMCC EQA na poziomie Practitioner Bennewicz Instytut Kognitywistyki.
*Trener Biznesu, Szkoła Trenerów Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego.

*Certyfikowany Trener technik sprzedaży VCC Fundation

* Firma STRUKTURY SUKCESU SZKOLENIA ROZWOJOWE, BIZNES COACHING ANNA PRZERWA   spełniła określone wymagania i  pozytywnie przeszła proces akredytacji uzyskując status  certyfikowanej AKADEMII EDUKACYJNEJ VCC, odpowiadającą za proces kształcenia zgodnie ze standardem VCC  ( Vocational Competence Certificate).

* Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna został pozytywnie zweryfikowany przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w Bazie Usług Rozwojowych, umożliwiający wpis do tego rejestru.

ZAPISY: Centrum Szkoleń i Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4.  p. nr 4, tel. 84  6776776, e-mail: csik@wszia.edu.pl.

CENA SZKOLENIA:  1100 zł brutto ( cena brutto=netto, nie zawiera VATu) )  od osoby. Cena zawiera  materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie mogą uzyskać dofinansowanie kosztów szkolenia ze środków PARP w ramach projektu realizowanego przez QS ZURICH: Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego, RPLU.10.01.00-06-0005/16.

 • Możliwe jest dofinansowanie do  wysokości 15 000 PLN dla jednego przedsiębiorstwa
 • Jednorazowe dofinansowanie na usługę to 5 000 zł
 • mikroprzedsiębiorstwa – 75 %
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa- 60%

Szczegóły na stronie operatora: QS ZURICH Sp. z o. o. 22-100 Chełm ul. Lwowska 24    http://www.qszurich.pl/projekty-unijne