• AKADEMIA SPRZEDAŻY Nowość!
  Sprzedaż jest sztuką. Jest profesją od której zależy sukces i przyszłość firmy. Zawód handlowca, doradcy, sprzedawcy   jest wyzwaniem i  wymaga ciągłego doskonalenia kompetencji. Aby odnieść sukces w sprzedaży nie wystarczy już dzisiaj mieć dobry produkt , znać jego cechy, zalety i ustalić cenę na konkurencyjnym poziomie. Same techniki sprzedaży też są niewystarczające. Dziś potrzeba wiedzy […] ... więcej
 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA W BIZNESIE Nowość!
  W dzisiejszych czasach obfitujących w podaż wszelkich dóbr, usług, informacji, konkurencji oraz błyskawicznych zmian jednym z kluczowych wyzwań  stojących przed osobami zarządzającymi  jest przewodzenie. Kolejnym wyzwaniem jest zespół i praca zespołowa, która pozostaje kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Zaangażowanie różnorodnego zespołu wielopokoleniowego jest kluczem do sukcesu. Szkolenie stanowi inwestycję we rozwój osobisty,  dostarcza wiedzy i doświadczeń […] ... więcej
 • Język niemiecki dla studentów Fizjoterapii i Pielęgniarstwa
  Pierwszego maja 2011 roku zostały w pełni otwarte rynki pracy Niemiec i Austrii. Starzejące się społeczeństwa tych krajów generują stale rosnący popyt na usługi medyczne. Chcąc ułatwić dostęp studentom WSZiA do otwierających się rynków pracy przygotowaliśmy kurs języka niemieckiego dla studentów kształcących się w zawodach medycznych. ... więcej
 • Księga przychodów i rozchodów w praktyce
    ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób pragnącym samodzielnie prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności księgowania zdarzeń gospodarczych, zamknięcia miesiąca i ustalenia zobowiązań podatkowych. CZAS TRWANIA SZKOLENIA 24 godziny dydaktyczne FORMA […] ... więcej
 • Odzyskiwanie informacji
  Zapoznanie z problematyką pozyskiwania i odzyskiwania danych elektronicznych w formie informacji przechowywanych zarówno na dysku twardym, pamięciach przenośnych (np. USB, SD), jak i urządzeniach GSM (np. telefony komórkowe, modemy) w tym kartach SIM. ... więcej
 • Pozycjonowanie stron internetowych
  Przekazanie wiedzy na temat promowania witryny w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, a odpowiednio zaprojektowana i wysoko pozycjonowana witryna stanowi reklamę o największym zasięgu, będąc często najtańszym sposobem na pozyskiwanie nowych klientów. ... więcej
 • Rachunkowość od podstaw
  1 ADRESACI KURSU Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się zawodu księgowej (księgowego) od podstaw i nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.  CEL KURSU Kurs księgowości przygotowuje do pracy w zespole księgowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, lub zdobycia od  podstaw wiedzy z obszaru rachunkowości. Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę, w jaki sposób […] ... więcej
 • RODO w praktyce –  szkolenie dla kandydatów na stanowiska Inspektorów Ochrony Danych
  Nowe przepisy o ochronie danych osobowych przyjęte na szczeblu europejskim jak i krajowe projekty nowych aktów prawnych nakładają na podmioty sektora publicznego, średnie i duże firmy, obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD). Rola IOD  będzie kluczowa dla utworzenia i funkcjonowania systemu ochrony danych w organizacji. Funkcję tę będą mogły pełnić równo osoby będące dotychczas Administratorami […] ... więcej
 • Specjalistyczny kurs języka angielskiego dla pracowników placówek medycznych
  Zapraszamy na specjalistyczny kurs języka angielskiego przygoto­wany w szczególności dla osób wykonujących zawody medyczne (m.in.: pielęgniarek, lekarzy, personelu pomocniczego). Celem kursu jest przygotowanie do swobodnego porozumiewania się z pacjentem i komunikacji w sytuacjach typowych dla środowiska szpitalnego. Kurs prowadzony będzie przez wieloletniego lektora języka angielskiego dla środowisk medycznych. Zajęcia w małych grupach: max 12 osób. Zajęcia dwa razy w tygodniu (po 3 […] ... więcej
 • Szkolenia BHP
  5Oferujemy Państwu profesjonalne szkolenia z zakresu BHP. Z art. 2373 § 1 k.p. wynika generalny obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoleń. Oferta skierowana jest do pracowników administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, oraz dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami. Naszym głównym zamierzeniem jest przekazanie Państwu wiedzy […] ... więcej
 • Szkolenia dla samorządowców
  „Ochrona informacji niejawnych”, „Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych w JST”, „Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce”, „Użytkowanie obiektów budowlanych”, „Zarządzanie dokumentacją w urzędzie – instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji – obowiązujące od 1.11.2015 r. zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”, „Wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w […] ... więcej
 • Technologie internetowe w marketingu
  Zapoznanie słuchaczy z problematyką tworzenia reklamy internetowej i jej stosowania w prowadzeniu kampanii promocyjnych poprzez przedstawienie zagadnień związanych z technicznymi, graficznymi oraz marketingowymi aspektami kreowania reklamy interaktywnej z uwzględnieniem aktualnych trendów i kanałów komunikacji marketingowej w Internecie. ... więcej
 • Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej
    ADRESACI SZKOLENIA Warsztaty przeznaczone są dla osób znających podstawy księgowości, które chcą rozszerzyć i  utrwalić wiedzę na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych. CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych. Szkolenie przygotowuje do […] ... więcej
 • „RODO w praktyce” – szkolenie dla pracowników administracji samorządowej oraz jednostek podległych (Oferta dla Urzędów Gmin).
  Od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać w każdym państwie członkowskim przepisy rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). RODO w szerokim zakresie zwiększa samodzielność administratorów danych osobowych a zarazem ich odpowiedzialność […] ... więcej