Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym

Cele szkolenia:

  • Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu metod i środków oddziaływania na dziecko, potrzebnych w pracy wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Adresaci szkolenia:

  • Osoby planujące podjąć pracę jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym

Program szkolenia:

  • Stymulowanie rozwoju dziecka (20 h)
  • Opieka pielęgnacyjna (15 h)
  • Udzielanie dziecku pierwszej pomocy (5 h)

Szkolenie trwa 40 godzin, zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń

Koszt szkolenia:

450 zł