Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Cele szkolenia:

Uaktualnienie oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju,
  • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz
  • praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy opiekuna
    w żłobku lub klubie dziecięcym.

Adresaci szkolenia:

Osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, mające przerwę w pracy z dziećmi przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

Program szkolenia:

  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 h)
  • Kompetencje opiekuna dziecka (20 h)

Szkolenie trwa 80 godzin, zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń

Koszt szkolenia:

800 zł