Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

Cele szkolenia:

  • Uaktualnienie oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju.
  • Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy dziennego opiekuna.

Adresaci szkolenia:

Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun dzienny dzieci do lat 3, posiadające kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego.

Program szkolenia:

  • Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka (25h)
  • Kompetencje interpersonalne /Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów/ (10 h)
  • Udzielanie dziecku pierwszej pomocy (5 h)

Szkolenie trwa 40 godzin, zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń

Koszt szkolenia:

450 zł