Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Cele szkolenia:

  • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju,
  • Zdobycie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Adresaci szkolenia:

  • Osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie

Program szkolenia:

  • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 h)
  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 h)
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 h)
  • Kompetencje opiekuna dziecka (35 h)
  • Praktyki zawodowe (80 h)

Szkolenie trwa 280 godzin, zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń

Koszt szkolenia:

1.800 zł