Szkolenie dla dziennego opiekuna

Cele szkolenia:

  • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju,
  • Zdobycie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy opiekuna dziennego w żłobku lub klubie dziecięcym

Adresaci szkolenia:

  • Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun dzienny dzieci do lat 3

Program szkolenia:

  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 h)
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 h)
  • Kompetencje opiekuna dziecka (20 h)
  • Praktyki zawodowe (30 h)

Szkolenie trwa 160 godzin, zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń

Koszt szkolenia:

1.300 zł