Kursy specjalistyczne dla nauczycieli zawodu Technik Informatyk

Kursy specjalistyczne dla nauczycieli zawodu Technik Informatyk

I. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

II. Tworzenie internetowych aplikacji bazodanowych

Cel kursów:

Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik informatyk” w zakresie obszaru E13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” oraz obszaru E14 Tworzenie internetowych aplikacji bazodanowych .

Adresaci:

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących nauczanie zawodu „Technik informatyk” oraz osoby zainteresowane zaktualizowaniem własnej wiedzy i podwyższeniem umiejętności informatycznych.
I. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Program kursu:

• Projektowanie i wykonawstwo sieci LAN
• Konfiguracja urządzeń sieciowych
• Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Czas trwania: 40 godzin, zajęcia prowadzone w formie warsztatów w specjalistycznym laboratorium.
Termin: grudzień 2014/ styczeń 2015 r.
Cena: 790.00 zł

II. Tworzenie internetowych aplikacji bazodanowych

Program kursu:

Kurs dokształcający dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu w zawodzie Technik informatyk w zakresie kwalifikacji E14.
• Współczesne technologie tworzenia interfejsów aplikacji internetowych (HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery)
• Grafika komputerowa i multimedia w aplikacjach internetowych.
• Projektowanie, tworzenie i eksploatacja relacyjnych baz danych na potrzeby aplikacji internetowych.
• Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP.
• Bezpieczeństwo aplikacji internetowych.

Czas trwania: 40 godzin, zajęcia prowadzone w formie warsztatów w specjalistycznym laboratorium.
Termin: styczeń/luty 2015 r.
Cena: 790.00 zł