• Bezpieczeństwo dzieci w Internecie Nowość!
  Celem kursu jest przedstawienie zagrożeń płynących z ogólnodostępnego Internetu. Zdobycie tych informacji przez pedagogów, psychologów i wychowawców - pozwoli dalej przekazywać tę wiedzę rodzicom oraz uczniom. ... więcej
 • Kursy specjalistyczne dla nauczycieli zawodu Technik Informatyk
  Kursy specjalistyczne dla nauczycieli zawodu Technik Informatyk I. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami II. Tworzenie internetowych aplikacji bazodanowych Cel kursów: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik informatyk” w zakresie obszaru E13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” oraz obszaru E14 Tworzenie internetowych aplikacji bazodanowych . Adresaci: Nauczyciele szkół […] ... więcej
 • Kursy specjalistyczne dla nauczycieli zawodu Technik Informatyk
  Zakres: I. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami II. Tworzenie internetowych aplikacji bazodanowych ... więcej
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna
  Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju. ... więcej
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
  Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju. ... więcej
 • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
  Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu metod i środków oddziaływania na dziecko, potrzebnych w pracy wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym. ... więcej
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna
  Cele szkolenia: Uaktualnienie oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju. Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy dziennego opiekuna. Adresaci szkolenia: Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun dzienny dzieci do lat 3, posiadające kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, […] ... więcej
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
  Uaktualnienie oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. ... więcej