Bezpieczeństwo dzieci w Internecie Nowość!

Celem kursu jest przedstawienie zagrożeń płynących z ogólnodostępnego Internetu. Zdobycie tych informacji przez pedagogów, psychologów i wychowawców – pozwoli dalej przekazywać tę wiedzę rodzicom oraz uczniom.

Kurs adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i  gimnazjów, pedagogów
i psychologów szkolnych.

Program studiów:

  • Aspekty prawne zagrożeń wobec dzieci w Internecie
  • Społeczność internetowa, wirtualny świat
  • Cyberprzemoc wobec dzieci, aspekt seksualny

Kurs trwa  8 godzin, zajęcia prowadzone są w formie wykładów

Koszt kursu:

280 zł