Kontakt

Centrum Szkoleń i Karier
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

  • tel.: 84 677-67-73
  • e-mail: csik@wszia.edu.pl
  • ul. Sienkiewicza 22a
    22-40 Zamość

Władysław Molas  tel. 84 6776776,  e-mail: europedirect-zamosc@wszia.edu.pl
Zofia Kiełbińska – Ryń   tel. 84 6776718,  e-mail:  biurokarier@wszia.edu.pl