bardzo ważne – na górze

SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW:  „Użytkowanie obiektów budowlanych”, „Zarządzanie dokumentacją w Urzędzie – instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji”,  „Ochrona informacji niejawnych”,  „Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce”,